Ochrana osobních údajů

ÚVOD

Vážíme si Vaše soukromí a ochrana Vašich osobních údajů je jednou z nejdůležitějších priorit naší společnosti. Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady ochrany osobních údajů") obsahují informace o tom, které Vaše osobní údaje při provádění naší činnosti shromažďujeme, jak je používáme a jakým způsobem je chráníme.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny výrobky a služby nabízené naší společností a obsahují informace o způsobu zpracování osobních údajů určené pro naše zákazníky. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se všemi právními předpisy platnými v České republice, zejména, nikoli však výlučně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "Nařízení GDPR") a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů").

Osobní údaje, které nám poskytnete používáme výhradně na to, abychom Vám mohli prodávat kvalitní zboží a poskytovat kvalitní služby a také na to, abychom mohli zlepšovat naši nabídku zboží a služeb pro Vás. Doporučujeme Vám, abyste si důkladně přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů a seznámili se tak se všemi svými právy předtím než vstoupíte do právního vztahu s naší společností. Tím, že vstoupíte do právního vztahu s naší společností a/nebo jí poskytnete některé své osobní údaje, vyjadřujete, že rozumíte, jakým způsobem jsou zpracovávány Vaše osobní údaje dle těchto Zásad ochrany osobních údajů. V opačném případě očekáváme, že se ihned přestanete jakýmkoli způsobem účastnit obchodní činnosti vykonávané naší společností, že s námi jakkoli spolupracovat, a neposkytnete nám, nebo nám přestanete poskytovat Vaše osobní údaje. Vezměte však prosím na vědomí, že v některých případech nám neposkytnutí Vašich osobních údajů může částečně nebo zcela bránit v prodeji zboží nebo poskytování služeb, které nabízíme.

PROVOZOVATEL

BigConnect s.r.o.
Sídlo: Harhaj 1, 086 45 Harhaj, Slovenská republika
IČO: 53342992
společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bardejov, oddíl Sro, vložka č. 45813/V

(dále označován jako "naše společnost" nebo "my")

KONTAKTNÍ OSOBA

Marek Švec
Harhaj 1, 086 45 Harhaj, Slovenská republika
tel.: +421 948 158 297
e-mail: info@steelbro.cz

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše společnost nemá povinnost jmenovat a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

DOTČENÁ OSOBA

jakákoli fyzická osoba, která využívá zboží nebo služby nabízené naší společností,
jakákoli fyzická osoba, která je oprávněným zástupcem zákazníka naší společnosti, který využívá zboží nebo služby nabízené naší společností (v jakémkoli právním vztahu k zákazníkovi),
jakákoli fyzická osoba, která navštíví webové stránky naší společnosti

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

V této části uvádíme informace o osobních údajů, které od Vás získáváme, když využíváte služby naší společnosti a také informace o tom, které Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat z jiných zdrojů.

Způsob získání osobních údajůKategorie získávaných osobních údajů
Registrace na eshopu www.steelbro.cz

Vaše jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa (pokud je odlišná od adresy bydliště), telefonní číslo, e-mailová adresa,
informace o vašich online nákupech (například co jste si koupili a jakým způsobem jste za to zaplatili),
vaše přihlašovací údaje (heslo)

Nákup prostřednictvím eshopu www.steelbro.cz

V našem eshopu můžete nakupovat i bez registrace, avšak Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom Vám mohli doručit zboží, které si vyberete a koupíte.

Vaše jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa (pokud je odlišná od adresy bydliště), telefonní číslo, e-mailová adresa, informace o vašich online nákupech (například co jste si koupili a jakým způsobem jste za to zaplatili)

Registrace na www.steelbro.cz pre odber newslettra

Naše společnost Vás na základě Vašeho požadavku a souhlasu může informovat o nabídce svých výrobků a služeb, novinkách, slevových akcích a spotřebitelských soutěžích i bez toho, abyste se dříve registrovali pro jakékoliv služby naší společnosti nebo koupili jakékoliv zboží.

Vaše e-mailová adresa
Prohlížení webových stránek www.steelbro.cz

Informace o vašem online chování během procházení webových stránek naší společnosti a informace o tom, že jste klikli na jednu z našich reklam (včetně reklam na webových stránkách jiných subjektů)
Informace o zařízeních, jejichž prostřednictvím jste využili služeb naší společnosti (včetně výrobce, modelu a operačního systému, IP adresy, typu prohlížeče a identifikátorů mobilního zařízení, data a času vašeho přístupu, adresy webové stránky, ze které jste byli přesměrováni na naši webovou stránku, jiných dat přenášených přes standardní HTTP(s) protokoly, údaje použité pro online relaci po přihlášení)

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V této části Vás chceme informovat o tom, na jaké účely, jakým způsob a proč používáme Vaše osobní údaje, a také jaký je právní základ zpracování Vašich osobních údajů naší společností.

Zpracování osobních údajů je primárně založeno na Vašem právním vztahu jako dotčené osoby k naší společnosti, t.j. zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotčená osoba, nebo aby se na základě žádosti dotčené osoby provedly opatření před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR).

Zpracování některých osobních údajů může být založeno na oprávněném zájmu naší společnosti nebo třetí osoby (čl. 6 odst. 1 písm. F) Nařízení GDPR).

V některých případech Vás můžeme požádat o poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, a v takovém případě Vaše osobní údaje zpracováváme pouze, pokud jste nám poskytli svůj výslovný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. A) Nařízení GDPR).

Účel zpracování osobních údajůPrávní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje využíváme především na to, abychom Vám zpřístupnili zboží a služby naší společnosti, jako je využívání e-shopu jako registrovaný či neregistrovaný zákazník, členství v našich zákaznických programech a využívání s tím spojených výhod, či účasti v našich spotřebitelských soutěžích. Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom mohli zpracovávat a vyřizovat Vaše objednávky, včetně případného vrácení peněz, spravovat Vaše uživatelské účty, doručit Vám zboží nebo poskytnout služby, které si objednáte. Rovněž potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom Vám mohli poskytnout různé slevy.

Plnění smlouvy, jejíž jste stranou (čl. 6 odst. 1 písm. B) Nařízení GDPR)

Vaše osobní údaje využíváme i na to, abychom Vás v souvislosti s Vaší registrací nebo Vašimi nákupy prostřednictvím e-shopu, nebo v souvislosti s Vaším členstvím v našich zákaznických programech, či účastí v našich spotřebitelských soutěžích mohli informovat o nabídce svých výrobků a služeb, novinkách, slevových akcích a spotřebitelských soutěžích prostřednictvím newsletteru naší společnosti zasílaného e-mailem.

Oprávněný zájem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR)

Vaše osobní údaje využíváme pro správu naší webstránky a na zlepšování našich služeb a provozu. Na našich stránkách využíváme soubory cookie a další podobné technologie, abychom Vám umožnili co nejlépe užívat funkce našich stránek. Podrobné informace o souborech cookie a o možnosti jejich vypnutí naleznete v článku Zásady používání cookies.

Vaše osobní údaje také využíváme na zlepšování nabídky našich zboží a online služeb, našeho know-how a také způsobu komunikace se zákazníky. Vaše osobní údaje nám také pomáhají při vývoji a zlepšování našich informačních systémů (včetně bezpečnosti). Všechny uvedené činnosti nám umožňují poskytovat lepší služby našim zákazníkům.

Oprávněný zájem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR)

Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom s Vámi byli v kontaktu. Bez toho, abyste se registrovali pro jakékoliv služby naší společnosti, nebo koupili jakékoliv zboží nabízené naší společností, máte možnost přihlásit se k odběru newsletteru, prostřednictvím kterého Vás budeme výlučně na základě Vašeho výslovného souhlasu informovat o nabídce svých výrobků a služeb, novinkách, slevových akcích a spotřebitelských soutěžích.

Souhlas dotčené osoby

(čl. 6 ods. 1 písm. a) Nařízení GDPR)

Vaše osobní údaje využíváme k řešení Vašich stížností, plnění našich povinností ve vztahu k Vám, uplatňování práv a právních nároků, které se týkají Vás nebo naší společnosti, například, pokud nejste spokojeni s našimi výrobky nebo službami.

Oprávněný zájem

(čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR)

 

Některé výše uvedené způsoby využívání Vašich osobních údajů jsou založeny na tzv. oprávněných zájmech naší společnosti, které zahrnují:

 • starat se o potřeby našich zákazníků, včetně dodání našich produktů a služeb;
 • propagaci a prodej našich produktů a služeb;
 • péče o váš uživatelský účet (na webstránce www.steelbro.cz), řešení stížností a sporů, uplatňování práv a právních nároků;
 • ochranu a podporu naší obchodní činnosti, kolegy, zákazníky;
 • předcházení a napomáhání odhalování protispolečenského chování, trestné činnosti;
 • testování a vývoj nových produktů a služeb, jakož i vylepšování těch stávajících.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že nemáte zájem registrovat se pro jakékoliv služby naší společnosti, zda koupit si jakékoliv zboží nabízené naší společností, ale zároveň se přihlásíte k odběru newsletteru, prostřednictvím kterého Vás informujeme o nabídce svých výrobků a služeb, novinkách, slevových akcích a spotřebitelských soutěžích, zpracováváme Vaše osobní údaje výlučně na základě Vašeho výslovného souhlasu s takovým zpracováním.

Předtím než se přihlásíte k odběru newsletteru se Vás zeptáme, zda souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel. Své rozhodnutí ohledně zasílání newsletteru máte právo kdykoliv změnit a souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to zasláním emailu s odvoláním takového souhlasu na naši emailovou adresu info@steelbro.cz, nebo kliknutím na odkaz "Zrušení odběru", který najdete v každém e-mailu s newsletteru. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V této části uvádíme, kterým příjemcům můžeme poskytovat Vaše osobní údaje, a zda je s nimi sdílet.

Některé Vaše osobní údaje můžeme poskytovat subjektům, které poskytují služby naší společnosti. Od všech poskytovatelů služeb striktně vyžadujeme, aby důsledně dbali na ochranu osobních údajů a nepoužívali Vaše osobní údaje pro vlastní marketingové účely, pokud jim na to sami neudělíte souhlas. Sdílíme pouze ty osobní údaje, které naši poskytovatelé služeb nezbytně potřebují k poskytování služeb. Jde například o subjekty, které naší společnosti poskytují následující služby:

 • doručovatelské a kurýrní služby:
  • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., IČO: 36624942
  • 123Kurier, s. r. o., IČO: 46598863
  • SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o., IČO: 45497885
 • společnosti, které zajišťují přímý marketing a naším jménem rozesílají elektronickou komunikaci včetně newsletterů naší společnosti:
  • Heureka Shopping s.r.o (Česko), IČO: 02387727
 • služby vedení účetnictví a fakturace:
  • ABRA Software s.r.o., IČO: 31375162
 • reklamní a sociální sítě:
  • Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads
  • Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://sk-sk.facebook.com/about/privacy/

Některé Vaše osobní údaje může poskytovat státním orgánům a jiným orgánům veřejné moci a správy, v případech, kdy nám taková povinnost vyplývá ze zákona, nebo je to potřebné k určení, uplatnění nebo obhajobu práv a oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetích osob.

POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nejste povinen poskytnout nám Vaše osobní údaje, ale některé Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro uskutečnění obchodní nebo jiné činnosti. V případě, že nám některé Vaše osobní údaje neposkytnete, nebude možné, abychom Vám dodali zboží, či poskytli služby nabízené naší společností. Poskytnutí některých Vašich osobních údajů je tedy požadavkem, která je potřebná pro uzavření smlouvy nebo na plnění smlouvy.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje uchováváme v rozsahu dovoleném příslušnými obecně závaznými právními předpisy nejvýše po dobu 10 (deset) let. Ve výjimečných případech, pokud to okolnosti vyžadují, se může doba uchovávání osobních údajů prodloužit z důvodů uplatnění, prokázání, obhajování a/nebo výkonu práv, nároků a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo naší společnosti nebo provádění našeho vnitřního vyšetřování. Délka takové doby uchovávání je podmíněna především trváním povinností souvisejících např. se zárukou poskytovanou na výrobky nebo služby naší společnosti, jakož i nezbytností uchovávání těchto osobních údajů pro případ potřeby prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

PRÁVA DOTČENÉ OSOBY

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy následující práva:

Právo namítat proti zpracovávání osobních údajů

Máte právo:

 • kdykoliv namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se Vás týká, pokud je zpracování prováděno pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje naše společnost;
 • pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se Vás týká, pro účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem;
 • pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely vědeckého nebo historického výzkumu či pro statistické účely, namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se Vás týká, s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné pro splnění úkolu z důvodů veřejného zájmu.

Právo na přístup k osobním údajům

Na základě Vaší žádosti adresované kontaktní osobě uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů Vám poskytneme kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to prostřednictvím e-mailu, pokud nepožádáte o jiný způsob poskytnutí osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají. S ohledem na účely zpracování osobních údajů máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na vymazání (právo na zapomnění)

Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje v případě, že:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovávaly;
 • odvoláte souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí, a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání;
 • namítáte vůči zpracovávání Vašich osobních údajů z důvodů uvedených v bodě XI. 1. a. těchto Zásad ochrany osobních údajů nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování, nebo namítáte vůči zpracovávání Vašich osobních údajů z důvodů uvedených v bodě XI. 1. b. těchto Zásad ochrany osobních údajů;
 • se Vaše osobní údaje zpracovány nezákonně;
 • Vaše osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Evropské unie nebo práva České republiky.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo, abychom omezili zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že:

 • jste napadli správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího nám ověřit správnost osobních údajů;
 • zpracovávání je protizákonné a namítáte proti vymazání osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití;
 • již nepotřebujeme Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;
 • jste namítali vůči zpracovávání Vašich osobních údajů z důvodů uvedených v bodě XV. 5. a. těchto Zásad ochrany osobních údajů, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli aniž abychom Vám v tom bránili, pokud:

 • je zpracovávání osobních údajů založené na Vašem souhlasu nebo na smlouvě;
 • se zpracování provádí automatizovanými prostředky.

Právo podat stížnost orgánu dozoru

V případě, pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv při zpracovávání osobních údajů nebo k porušení obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky nebo na jiný úřad členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržování povinností stanovených GDPR

UPLATNĚNÍ PRÁV DOTČENÉ OSOBY

Dotčená osoba je oprávněna uplatnit všechna svá práva kontaktováním oprávněného zástupce naší společnosti uvedeného v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, písemně, včetně e-mailu, a také zákonem ustanovením postupem adresovaným kontrolnímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel .: +420 234 665 800, e-mail: posta@uoou.cz, webstránka: https://www.uoou.cz/.

Žádost dotyčné osoby může být zamítnuta v případech dovolených nebo stanovených zákonem.

ZMĚNA PRAVIDEL OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme někdy změnit nebo doplnit. Taková změna se nijak bez Vašeho výslovného souhlasu nedotkne Vašich práv, které Vám vyplývají z příslušných obecně závazných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste pravidelně navštívili naši webstránku a seznámili se s aktuální verzí těchto Zásad ochrany osobních údajů, avšak na podstatné změny Vás můžeme výrazněji upozornit, případně i emailem.

©MetaloPro 2024. Všechna práva vyhrazena.